Contact us

Add of head office: Dongdai Wharf, Zhang’An Street, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang, China
Sales Tel: +86-576-88786686/89020081
Purchase Dept.: +86-576-88786567/88781912
Personnel Dept.: +86-576-88786543
Fax: +86-576-88786538

Contact us

Add of head office: Dongdai Wharf, Zhang’An Street, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang, China
P.C.: 318017
Sales Tel: +86-576-88786686/89020081
Purchase Dept.: +86-576-88786567/88781912
Personnel Dept.: +86-576-88786543
Fax: +86-576-88786538
Website: www.jiangbei.com
E-mail: leesan@jiangbei.com