Contact us

Add of head office: Dongdai Wharf, Zhang’An Street, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang, China
Sales Tel: +86-576-88786518
Purchase Dept.: +86-576-88786567
Fax: +86-576-88786538
Shanghai Branch: Shanghai Youdi Chemical Co., Ltd.
Add: Hongqiao Yincheng Mansion, 933#, Zhongshanxi Road, Shanghai, China
Tel: +86-21-51113182
Fax: +86-21-51113185

Products
(4S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one; (4S)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one; efavuirenz